Innlegg: Olje for utvikling – eller avvikling

Med ei langsiktig, nøktern og fornuftig forvaltning av naturressursar, kan olje og gass legge grunnlag for høgare økonomisk og sosial velferd.

Verknaden av ressursrikdom på økonomisk og sosial utvikling er uklår, og både forsking og erfaring tyder på at berre dei aller færraste lykkast, skriv Klaus Mohn (bildet) i innlegget.
Verknaden av ressursrikdom på økonomisk og sosial utvikling er uklår, og både forsking og erfaring tyder på at berre dei aller færraste lykkast, skriv Klaus Mohn (bildet) i innlegget.Foto: Tommy Ellingsen
Publisert 29. October 2020, kl. 17.00Oppdatert 29. October 2020, kl. 17.00