I DN 2. september skyver advokat Nils-Henrik Pettersson statsstøttereglene i EØS-avtalen foran seg og sin sak, som representant for MDG i klagesaken om oljeskattepakken for Eftas overvåkningsorgan. Det blir et sammensurium av tvilsomme juridiske argumenter ispedd en god dose politikk.

Petterssons påstand er at den midlertidige endringen i petroleumsskatten betyr en subsidie av bransjen som er i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler. Her misforstår advokaten: For at skattefordeler skal utgjøre statsstøtte, må det først etableres et referansesystem, og så må det vurderes om det skjer forskjellsbehandling innenfor systemet. Eftas overvåkningsorgan har gjentatte ganger kommet til at referansesystemet her er petroleumsskatten.

Skattepakken fra 2020 representerer imidlertid ingen forskjellsbehandling mellom aktører innenfor systemet. Det var derimot tilfelle i Snøhvit-saken, der skattefordelene nettopp ble ansett som støtte.

Pettersson bør tenke over at staten kunne fjernet hele særskatten for bransjen uten fnugg av statsstøtteproblematikk.

EØS-avtalens støtteregler har vært et viktig instrument for grønn støtte. Det er ikke det samme som at reglene forbyr enhver ordning man av miljøhensyn skulle være uenig i.

Upresis jus og en politisk agenda er sjelden en god kombinasjon, og desto mer gjennomskuelig når den kommer fra MDGs advokat.

For ordens skyld: Jeg skrev i 2020 et notat for aktører i bransjen om enkelte andre rettslige spørsmål ved petroleumsskatten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.