Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom mener at utleiemarkedet roper etter profesjonalisering. Hun mener dagens marked for boligutleie ikke er bra. Dette er Huseierne uenig i.

Det er i en kronikk i DN 3. mai Kari Due-Andresen krisemaksimerer det norske markedet for boligutleie, når hun skriver at «norske leietagere opplever jevnt over dårlig bokvalitet og uforutsigbarhet i leieforholdet.».

Due-Andresen mener at leiemarkedet rett og slett virker forsømt fra politisk og regulatorisk hold og at det åpenbart er et stort behov for profesjonalisering av markedet for boligutleie.

Men det er altså ikke slik at profesjonelle utleiere er likt med fornøyde leietagere. Snarere tvert imot. I Akershus Eiendom ser de ikke ut til å ha lest Forbrukerrådets rapport «Å leie bolig» som kom i fjor. Dette er en undersøkelse gjennomført blant 1490 leietagere her til lands. Den viser at syv av ti leier av en privatperson.

Den viser også at så mange som 94 prosent av leietagerne totalt sett er svært fornøyd eller ganske fornøyd der de bor nå.

Leiemarkedet ser i det store og hele ut til å fungere bra.

Resultatene fra undersøkelsen til Forbrukerrådet viser at:

  • 78 prosent svarer at de er godt fornøyde med utleier totalt sett når utleier er en privatperson.
  • 74 prosent av leietagerne svarer at de er godt fornøyd med utleier totalt sett når utleier er næringsdrivende eller kommersiell aktør.
  • 61 prosent svarer at de er godt fornøyd med utleier totalt sett når de leier offentlig eller kommunal leilighet.

Andelen som er godt fornøyd med utleier, er altså høyere når utleier er en privatperson enn en profesjonell utleier. Det er det motsatte av det Kari Due-Andresen fremstiller det som.

Forbrukerrådets undersøkelse viser at leietagerne er mer fornøyd med å leie av privatpersoner enn av næringsdrivende når det blant annet gjelder respekt for leietagers privatliv og at privatpersoner er mer ryddig og ordentlig å forholde seg til som utleiere enn næringsdrivende. Private utleiere er også lette å få tak i når det er noe.

Private utleiere scorer også høyere enn næringsdrivende når det gjelder å ikke ha urimelige krav eller forventninger til leietager, tar godt vare på boligen og omgivelsene enn næringsdrivende som leier ut, og private scorer høyere enn næringsdrivende når det gjelder det å reparere raskt ting som går i stykker.

Skal utleiemarkedet forbedres, er det altså på den profesjonelle siden man skal starte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.