Kari Elisabeth Kaski (SV) har rett når hun i DN 6. juli påpeker at klimakrisen er vår tids største og langsiktige utfordring, og at det er viktig lærdommer fra pandemien som kan brukes når vi skal løse klimaproblemet. Vi følger Kaski helt til hun mot slutten av innlegget argumenterer for subsidier og statlige eierandeler i bedrifter som skal dra lasset i den grønne omstillingen.

Mange bedrifter er langt foran politikken, med teknologiske løsninger og mer bærekraftige forretningsmodeller. De baserer sine analyser og beslutninger på at miljøkravene vil skjerpes og at utslipp av klimaforurensende gasser og annen miljøforurensning vil prises høyere. Og at dette vil gjelde alle utslipp og alle forurensere i alle bransjer.

En selektiv næringspolitikk på klima- og miljøområdet, der noen utslipp vil prises lavere enn andre, at noen forurensere skal få subsidier og at staten skal plukke de som skal omstille Norge, vil sette dette arbeidet tilbake. Hvilket signal vil det gi til de mange tusen virksomheter i blant annet handels- og tjenestenæringen og nye bedrifter som dukker opp med nye bærekraftige forretningsmodeller? Og til de som skal investere i disse bedriftene og de nye løsningene? Skal de trekke sine investeringer?

Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet må bedrifter og de som skal tilføre kapital vite hvor mye forurensning koster og hvilke miljøkrav som skal gjelde. Som Venstre-leder Guri Melby skriver må gründerne få gode rammebetingelser, og næringslivet må vite at EØS-avtalen ikke settes i spill. Stilles alle bedrifter i alle bransjer overfor skjerpede miljøkrav, dette håndheves likt på tvers av bransjer og salgskanaler, og utslipp av et tonn CO2 prises noenlunde likt i alle sektorer, vil det grønne skiftet skyte enda mer fart i næringslivet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.