De fire tar uredelig utgangspunkt i at 25 TWh elektrisk energi er 25 TWh elektrisk energi, uten hensyn til all den energien som er brukt og sløst bort på veien for å produsere og overføre den kraftmengden ut til forbruker i Europa. Derimot setter de en svært streng grad av effektivitet i gassen, der er det bare 40 prosent av energimengden som utnyttes når den går fra gass til elektrisitet. Men gass kan utnyttes direkte, uten å gå omveien om elektrisitet, og når den går via elektrisitet, så kan spillvarmen i overføringen bli brukt til spillvarme eller noe annet nyttig.

Det blir helt galt når de fire så får det til at av de 1112 TWh Norge eksporterer i gass til kontinentet, er det bare 445 TWh som trengs å bli erstattet av elektrisitet. For store deler av den gassen som eksporteres til Europa, blir brukt direkte til oppvarming og til matlaging. Gassen i Europa går til husholdningene, dernest til industrien og først deretter igjen til elektrisitetsproduksjon.

Noe av årsaken er nettopp det at det er sløsing å omgjøre høyverdig energi til elektrisitet før den brukes. Det er dumt å varme opp gass for å produsere elektrisk energi, for så å frakte denne energien over store avstander og med varmetap på veien, for å varme opp hus.

Det er riktig at 445 TWh er cirka 40 prosent av 1118 TWh. Utover det gir ikke tallet mening. Men de fire bruker det likevel til å spørre om vi kan eksportere den energimengden til Europa, og svarer «ja, utvilsomt», før de knuser til med den energiproduksjonen i form av vindkraft på land. I fjor produserte vi 11,8 TWh vindkraft, med installert effekt på cirka 4500 MW gjennom året.

Skal vi bygge ut 37 ganger mer for å komme opp i fantasitallet deres, blir det 166.500 MW, og mer enn Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Sverige, Nederland, Polen, Danmark, Portugal, Belgia, Irland og Østerrike – til sammen. Hvor skal man gjøre av kraften når de produserer for fullt? Hva skal være backupkraft når det ikke blåser?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.