Innlegg: Tall og realiteter for gass og vindkraft

Anders Elverhøi, Øystein Hov, Stein B. Jensen og Kåre Vollan skriver i DN at Norge kan eksportere store deler av dagens gassenergi i form av elektrisk energi til Europa, om vi vil. La oss se på hva konsekvensene ville være.

Det blir helt galt når de fire får det til at av de 1112 TWh Norge eksporterer i gass til kontinentet, er det bare 445 TWh som trengs å bli erstattet av elektrisitet, skriver artikkelforfatterne.
Det blir helt galt når de fire får det til at av de 1112 TWh Norge eksporterer i gass til kontinentet, er det bare 445 TWh som trengs å bli erstattet av elektrisitet, skriver artikkelforfatterne.Foto: Statkraft
Publisert 25. March 2022, kl. 12.10Oppdatert 25. March 2022, kl. 12.10