Fiskefartøyene har i mange år tjent gode penger. Foredlingsbedriftene på land har ikke tjent mye, og sysselsettingen har falt. Det er tid for forandring.

I Kvotemeldingen – nylig ble behandlet i Stortinget – og i Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet etterlyses nye tiltak.

Jeg har et forslag for å styrke foredling og sysselsetting langs kysten:

  • La ti prosent – «tiende» – av kvotene for torsk, hyse og sei avsettes til bedriftenes disposisjon, fordelt i forhold til bedriftenes produksjon (kvantum) i siste treårsperiode. Disse «grønne» kvotene kan bedriftene la lokale båter eller fremmed flåten fiske mot å levere til kvotebedriften.
  • Bedriften bestemmer selv hvilken foredling den skal gjøre med fisken, men ren innfrysing for eksport til foredling i andre land tillates ikke. Om det for eksempel er fersk eller frossen filet, salt eller tørr fisk, eller sortert og iset fersk fisk er det greit.
  • Av hensyn til Efta-/EØS-avtalene gjelder ordningen bedrifter uavhengig av hvem som eier dem.
  • Bedrifter og fiskefartøy må kunne avtale betingelsene for denne utvekslingen seg imellom, som forhåndsbetaling av kvotene eller som avregning når fisken leveres, og det må være full åpenhet om betingelsene.

Salgslagene kan registrere og holde overoppsyn med de grønne kvotene på samme måte som de i dag gjør det med alle fangster og kvoter.

Ved å la iallfall ti prosent av kvotene gå til bedriftene, får disse styrket sitt driftsgrunnlag, sysselsetting og økonomi. Fiskerne fisker i alt like mye som før.

Siden norsk arktisk torsk, hyse og sei gyter og ernærer seg i de nordlige områdene bør ordningen i første omgang avgrenses til disse. Bedrifter fra Sunnmøre til Finnmark kan søke om å få grønne kvoter. Av hensyn til de særlig sårbare samfunn helt i nord bør Finnmark og Nord-Troms tilgodeses relativt sett med noe mer enn bedriftene lenger sør. Havet nord for Finnmark er det viktigste oppvekstområdet for de tre nevnte bestandene og utgangspunkt for fiskerienes rikdom.

Sist, men ikke minst: Bosetting lengst i nord har også en strategisk betydning for Norge. Befolket land er den sikreste garanti for fremtidig eierskap til ressursene i havet og på land.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.