Margret Hagerup (H) påstår i sitt innlegg i DN 20. august at jeg «hamrer løs på velferdsstaten og at jeg ikke er opptatt av gode innbyggertjenester» i mitt innlegg i samme avis 16. august. Det burde være unødvendig med slike feilaktige påstander fra Høyre, men slik har partiet oppført seg i hele valgkampen. Jeg kan forsikre Hagerup at LOs arbeid for en tillitsreform er et kraftig forsvar av velferdsstaten og et ledd i en lang kamp for både bedre tjenestekvalitet og bedre styring av offentlig sektor.

En varig tillitsreform for arbeidsfolk vil gjøre en god offentlig sektor enda bedre. Det betyr færre kommersielle aktører, mindre målstyring og flere hele faste ansatte.

Vi må skrote høyresidenes markedstenkning. Det er noe galt når lærerne bruker mer tid på detaljstyring, skjemavelde og unødvendig rapportering enn på elevene. Eller når ansatte i Nav måles på hvor mange vedtak om dagpenger som fattes per dag. Vi trenger en tillitsreform som gjør at kvaliteten på tjenestene blir det aller viktigste.

Det offentlige eller de ideelle skal drifte velferdstjenestene. Vi har mange eksempler på private leverandørers dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Våre medlemmer har brutalt erfart dette. For eksempel i Stendi-saken hvor Borgarting lagmannsrett har utvetydig slått fast at Stendi i år etter år har brutt loven og gjennom dette utsatt våre medlemmer for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstagere.

Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltidsansatte er lavest. Det har vært en økning siden 2014, men hva dette skyldes er uvisst. Fagforbundet vil hevde at lovendringen som kom i 2013, har vel så mye forklaring på økningen av hele stillinger som lovendringen i 2015. Hovedpoenget er at vi må løse deltidskrisen. Derfor vil Fagforbundet lovfeste retten til heltid i arbeidsmiljøloven. Det vil ikke Høyre være med på.

Skroting av markedsløsninger og behovet for en tillitsmodell i styringen av offentlig sektor synliggjør veldig tydelig forskjellene mellom høyreregjeringen og det rødgrønne alternativet. Hvis du ønsker en sterk offentlig sektor basert på tillit, må du stemme rødgrønt. Det er disse partiene vi har tillit til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.