Gjennom debatten med kjøttbransjen her i DN har det blitt tydelig at bransjen selv nekter å se hva som nå kommer av kostholdsendringer. Derfor er det andre aktører som må lage en samlet plan for omstilling av både kosthold og jordbruk i Norge.

I den nylig fremlagte klimaplanen sier regjeringen at den vil redusere forbruket av rødt kjøtt gradvis med cirka 30 prosent. Fram til 2030 vil det kutte jordbrukets utslipp av klimagasser med 2,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er et lønnsomt klimatiltak, fordi samfunnet vil spare store helserelaterte kostnader. Og selvforsyningen vår kan styrkes med mer norsk plantemat og fisk i kostholdet.

Samme hvor mye kjøttbransjen forsøker å snakke ned kostholdstiltakene i regjeringens klimaplan, så blir slike planer som oftest gjennomført – særlig når det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Norsk landbruk har lojalt økt kjøttproduksjonen i tråd med flere regjeringers politikk. Når nå den sittende regjering ønsker å endre kostholdet – da må den også ta ansvar for å omstille og utvikle jordbruket.

Redusert kjøttforbruk er en nøkkel. Og den nøkkelen har regjeringen nå vridd om på. En ansvarlig konsekvens av dette er at regjeringen snarest mulig oppretter en kommisjon for kosthold og jordbruk. Denne kommisjonen må utrede hvordan norsk jordbruk kan hjelpes til en positiv omstilling i takt med at kjøttforbruket går ned, og hvordan norsk selvforsyning kan sikres ved at vår egen produksjon gis ønsket konkurranseevne sammenlignet med importerte plantebaserte råvarer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.