Konkurransedirektør Lars Sørgard advarer i DN 30. juni mot samarbeid mellom bedrifter for å finne løsninger på klimakrisen – og hevder at dette «kan bremse utviklingen mot et mer klimavennlig samfunn».

Hva som har fått direktøren til å rykke ut med en slik generell advarsel er for oss uklart.

Tvert imot ser vi behovet for å slå et slag for økt samarbeid mellom bedrifter for å finne løsninger på klimakrisen. Selvsagt innenfor de rammer som konkurranseloven setter. Vår erfaring er at nettopp samarbeid er en nøkkel til å finne løsninger.

Gjennom seks år har Grønt Skipsfartsprogram vist at vi gjennom samarbeid kan finne gode løsninger for det grønne skiftet i skipsfarten. Vi har startet opp 35 piloter – 10 er allerede realisert eller under bygging. Vi har medlemmer fra hele verdikjeden – fra tjeneste- og utstyrsleverandører, til rederier, leverandører av drivstoff, myndigheter, finansinstitusjoner og vareeiere. Det er i grensesnittet mellom aktørene de store barrierene finnes – og det er der løsningene må komme.

Det kanskje viktigste eksempelet er samarbeidet mellom HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri, som nå resulterer i verdens første nullutslipps lasteskip. Dette er to aktører som ikke annet til felles enn et overlappende behov for transport – og høye klimaambisjoner.

De grønne markedene innen transport kan kun realiseres effektivt dersom offentlige og private vareeiere går foran og viser vei – og er enige om hva som er grønt og hva som er grønnmaling. Selvsagt innenfor rammene av sunn konkurranse. Hver organisasjon på sin tue vil skape forvirring og økte kostnader for sluttkunden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.