FoU-støtten gjør best nytte hos nykommerne

Det er med en viss forundring vi leser kommentaren 21. september fra Eva Camerer, direktør for Innovasjonspolitikk i Innovasjon Norge, til vår kronikk publisert i DN 12. september. Kronikken viser til en forskningsartikkel der vi studerer betydningen av de tre viktigste offentlige støtteordningene for forskning og innovasjon i næringslivet, altså Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Skattefunn.

Innovasjon Norge fortjener honnør for at de inviterer eksterne – både konsulenter og forskere – til å analysere deres data. I den forbindelse har Statistisk sentralbyrå vært med på å utvikle det mål- og resultatstyringsverktøyet som Innovasjon Norge bruker i dag. Vårt mangeårige samarbeid med analysegruppen i Innovasjon Norge, og tilsvarende gode dialog med Norges forskningsråd og Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med diverse evalueringsoppdrag, har vært en viktig forutsetning for vår forskningsartikkel.

I artikkelen studerer vi de samme resultatindikatorene som Innovasjon Norge selv bruker i sin mål- og resultatstyring; dvs. brede utfallsvariabler knyttet til verdiskaping, antall ansatte, produktivitet og lønnsomhet.

Vi finner blant annet at en krone i FoU-støtte fra Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd ikke genererer mer verdiskaping eller sysselsetting enn en krone fra Skattefunn når virkemiddelet oppfattes som den «siste» finansieringskilden – dvs. når støttebeløpene fra eventuelle andre støtteordninger er tatt hensyn til. Det er likevel slik at Innovasjon Norge må velge støtteverdige foretak – det er ikke nok penger til alle som vil ha. Derfor skriver vi i kronikken vår at Norges forskningsråd og Innovasjon Norge ikke er flinkere til å «plukke vinnere» enn den rettighetsbaserte ordningen Skattefunn.

Eva Camerer hevder at «kombinasjoner av harde og myke tjenester gir de beste resultatene hos bedriftene, ikke bruk av objektive kriterier for å tildele penger». Dette synspunktet støttes ikke av vår forskning, som i stedet tyder på at direkte støtte ikke gir noen meravkastning per krone sammenlignet med skattesubsidier. Dette er grunnlaget for vår anbefaling om at «generelle kriterier i større grad bør benyttes ved tildeling av FoU-støtte».

Da får fellesskapet mest igjen for de investerte FoU midlene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.