Innlegg der SSB-forskere svarer kritikere: Måling av eierinntekter, skattebyrde og inntektsulikhet

Tilbakeholdte overskudd i selskapene er en del av avkastningen og inngår i inntekten, ifølge økonomifagets standarddefinisjon av inntekt. Derfor tar vi dem med ved måling av inntektsulikhet.

Tilbakeholdte overskudd vil reflekteres i selskapenes markedsverdi. Disse verdiene kan eierne realisere når de måtte ønske det ved å selge aksjene, skriver artikkelforfatterne.
Tilbakeholdte overskudd vil reflekteres i selskapenes markedsverdi. Disse verdiene kan eierne realisere når de måtte ønske det ved å selge aksjene, skriver artikkelforfatterne.Foto: Javad Parsa
Publisert 15. October 2020, kl. 18.06Oppdatert 16. October 2020, kl. 06.27