Advokat Gisle Stødle stiller i innlegg i DN 25. februar spørsmål om det er rimelig at samfunnet og kreditorer skal måtte ta risikoen ved dagens ordning for familiegjenforening. Grunnen er at ordningen ikke tar hensyn til eventuell gjeld personen som skal garantere økonomisk for den som søker om gjenforening.

Jeg har i dag sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren der jeg ber om at de faktiske påstandene i innlegget undersøkes.

Dersom påstandene stemmer, ber jeg statsråden undersøke om gjeldsregistre eller andre ordninger kan brukes for å sikre at det er økonomisk grunnlag for familiegjenforening slik loven krever.

Det er også verd å nevne at de økonomiske rammene kan være avgjørende for integreringen av dem som kommer. Dette er i tilfelle et smutthull som er kontraproduktivt på flere måter, siden det både innebærer økte kostnader for samfunnet og hindrer integrering.

Dagens regjering fører en streng, men rettferdig innvandringspolitikk – med bred støtte på Stortinget. Innlegget fra Stødle indikerer at det finnes uønskede smutthull. Det er ikke Stortingets intensjon, og bør derfor tettes. Dette arbeidet skal jeg bidra til å få gjort.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.