I et innlegg i DN 26. august retter Jo Egil Tobiassen en pekefinger mot bedriftseiere som «sutrer» over formuesskatten. Han mener vi heller må snakke om ulikhet og klima. Men det er ikke enten eller. Vi vil snakke om formuesskatt, ulikhet og klima samtidig.

For oss som er opptatt av klima, er formuesskatt på arbeidende kapital en hindring. Privat næringsliv skaper grønn innovasjon. Å skattlegge driftsmidler og tappe næringslivet for kapital som trengs til forskning, utvikling og investering i nye, bærekraftige løsninger, er å senke farten i det grønne skiftet.

Et eksempel er fiskeprodusenten Hofseth Aqua. Med klimakrisen står verden overfor matmangel og sultkatastrofe. Norges viktigste matproduksjon kommer fra havbruk, som har miljøutfordringer det haster å løse. Lukkede merder og landbasert oppdrett er nye, kostbare løsninger som Hofseth Aqua utvikler og investerer i.

Å tappe konsernet for 426 millioner kroner over en periode på tre år for å betale formuesskatt, kan sette vårt arbeid for mer bærekraftig matsikkerhet tilbake.

For oss som er opptatt av ulikhet, og som brenner for å skape gode arbeidsplasser i trygge lokalsamfunn, er formuesskatt på arbeidende kapital en hindring. Å tappe sunne selskaper for penger er å kutte i arbeidsplasser og frata arbeidstagere muligheter til bedre lønn og mer utdannelse. Det tærer på selskapenes mulighet til å ta inn uerfarne folk som trenger opplæring, og det tømmer kassen som skulle gå til frivillighet og sosiale goder.

Et eksempel er Flakkgruppen som i fjor på grunn av formuesskatten måtte skrinlegge investeringer i reiseliv på én milliard kroner. Investeringene ville ha skapt 120 arbeidsplasser i distriktene, og positive sosiale ringvirkninger lokalt.

Det er godt Tobiassen ikke sutrer over formuesskatten. Han betalte i 2022 rundt 20.000 kroner i formuesskatt på sin 19 prosent eierandel i Northern Playground.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.