I et intervju i DN 26. oktober skryter avtroppende banksjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN av bankens handel da Glitnir Bank ble kjøpt for ti prosent av bankens verdi etter at Islands finanssystem kollapset i 2008.

Fortellingen avslører at det ikke er store forskjeller mellom Sparebank 1 og gribbefond som tvinger frem gi-bort-pris på verdifulle eiendeler i konkursbo.