Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp og Stein Guldbrandsen i Fagforbundet mener at den norske regjeringen må lage retningslinjer for norske bedrifter «som fraråder all økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet […]» (DN 22. mai).

Utspillet overrasker ikke, da vi kjenner godt til organisasjonenes antiisraelske standpunkt. Innlegget inneholder feilaktig informasjon som krever gjennomgåelse.

«FN har for lengst konkludert med at Israels okkupasjon av Palestina og blokaden er folkerettsstridig» – uriktig.