DN skriver at arbeidstagerorganisasjonene, med LO i spissen, er imot å gjøre endringer i sykelønnsordningen slik at arbeidsgivere betaler mer av langtidssykefraværet enn i dag.

Det er feil.

Akademikerne, Unio og YS støttet forslaget da vi satt i Sysselsettingsutvalget og mener arbeidsminister Tonje Brenna må følge opp utvalget. LO er de eneste som ikke ønsker å ta dette grepet.

For oss er det avgjørende at sykelønnsordningen ikke blir dårlige for arbeidstagerne. Hvis man blir syk, skal man ikke også bekymre seg for økonomien i tillegg.

Samtidig deler vi DNs bekymring for langtidssykefraværet. Langt sykefravær gir høy risiko for å falle varig ut av arbeidslivet. Sjansen for å komme tilbake i jobb synker jo lenger du har vært sykmeldt. Å få ned langtidssykefraværet er noe av det viktigste vi kan gjøre for inkludering.

Derfor støttet vi forslaget som innebærer at arbeidsgiverne betaler mer av langtidssykefraværet, mot at de skal betale mindre av korttidsfraværet.

Tanken er at arbeidsgivere gjør mer for å få folk tilbake i jobb hvis de risikerer å tape økonomisk på det dersom ansatte er langtidssykmeldte.

Sysselsettingsutvalget anbefalte en bredt anlagt politikk for å øke sysselsettingen, bidra til at inngangen til arbeidslivet blir lettere for de som står utenfor og hindre frafall fra arbeidslivet.

Utvalget kom frem til en rekke kompromisser og løsninger som er ment å stå seg over tid og som bygger på kraften og legitimiteten i trepartssamarbeidet i den norske modellen, hvor partene tar ansvar for utvikling og forsvar av inntektssikringsordninger.

Vi står ikke i veien for at arbeidsgivere får større incentiver for å få ned langtidsfraværet. Unio, Akademikerne og YS sto sammen med arbeidsgiverne om flere omforente løsninger.

Vi oppfordrer Tonje Brenna til å ta tak i flere av Sysselsettingsutvalgets forslag for å styrke arbeidslinjen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.