I DN 9. juli skriver professor Ragnhild Sollund ved UIO et emosjonelt preget tilsvar til min tidligere artikkel om troféjakt. Karakteristikker som «menn som finner glede i å drepe dyr», «skruppelløse aktører», «nykolonialisme» og «rikinger som drar til Afrika» bidrar neppe til en opplyst debatt om tema.

Det er leit å lese at Sollund mener at mitt syn medfører utryddelse av ville dyr. Jeg har oppholdt meg flere år i afrikanske naturområder og brukt store deler av min økologiske forskningskarriere til studier av Afrikas vilt, og jeg kan forsikre Sollund om at jeg har de beste hensikter.

I store deler av sitt innlegg redegjør Sollund for ulovlig jakt. Det jeg argumenterer for, er altså lovlig, velregulert troféjakt, som jeg mener har en rekke positive ringvirkninger slik jeg beskriver i mitt innlegg i DN 4. juli.

Sollund viser til Peter A. Lindsey og hans medarbeideres arbeid i Conservation Letter i 2015 som en støtte for sitt synspunkt. Dette virker svært underlig i og med at Lindsey er en forsker som i en rekke arbeider har dokumentert store positive ringvirkninger av troféjakt. I arbeidet som Sollund sikter til beskrives positive og negative aspekter ved denne virksomheten. Forfatterne konkluderer med at troféjakt har rom for forbedringer og at midlene som kommer inn fra denne aktiviteten ikke er tilstrekkelige til vern av Afrikas natur. De etterlyser derfor større internasjonale bidrag.

Det bør være en tankevekker for Sollund og hennes meningsfeller at både den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN og Verdens naturfond WWF støtter troféjakt som et bidrag til naturvern og som inntektskilde for lokalbefolkningen. IUCN har skrevet et «Briefing Paper» om troféjakt, ment for beslutningstagere i Europa, som jeg anbefaler alle å lese (er lett tilgjengelig på nettet). IUCN mener at et generelt forbud mot import av trofeer vil ha svært uheldige virkninger for naturvern.

Stikk i strid med IUCN er Sollund motstander av å skyte ville dyr, uansett hvor veldrevet troféjakten måtte være. Konsekvensen er reduserte bidrag til vern av natur og inntekter til lokalbefolkningen i Afrika.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.