I DN 21. september imøtegår administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus (OUS) min bekymring for at kapasiteten i nytt storsykehus vil kunne bli for liten (innlegg i DN 18. september). Ifølge Erikstein legger OUS til grunn en befolkningsvekst på 11 prosent og en økning i antall sengeplasser på 20 prosent frem mot 2028.