Usikkerhet om kapasiteten blir god nok og vedtak som åpenbart kan gjøres om, gjør fleksibilitet til et nøkkelord i utviklingen av nytt OUS. Ullevål-tomten gir slik fleksibilitet, med plass til en trinnvis utbygging og gode muligheter for utvidelser.

Det blir likevel for snaut

Publisert: Oppdatert: