I det følgende er intervjuet mitt med chatboten gjengitt ordrett. Spørsmålene er mine.

  • Er ChatGPT en trussel for journalistikken?

ChatGPT er en avansert tekstgenereringsmodell som kan generere tekst på en meningsfull måte, basert på en gitt oppgave eller et gitt sett med data. Modellen kan brukes til å automatisere visse aspekter av journalistikken, som å generere nyheter om finans eller sportsresultater, men den er ikke en trussel for journalistikken som sådan.

Lene Pettersen
Lene Pettersen (Foto: Jonatan A. Quintero)

Journalistikken krever fortsatt menneskelig kompetanse for å undersøke, analysere og formidle nyheter på en pålitelig og troverdig måte. ChatGPT kan være et verktøy for å hjelpe journalister med å utføre arbeidet sitt raskere og mer effektivt, men det kan aldri erstatte den kritiske tenkningen og ekspertisen som kreves for å lage god journalistikk.

  • Er det noen områder som ChatGPT ikke kan dekke?

ChatGPT er en avansert tekstgenereringsmodell som kan generere tekst på en meningsfull måte, basert på en gitt oppgave eller et gitt sett med data. Det kan dekke en rekke områder, som å generere nyheter, skrive artikler, skrive svar på spørsmål, og lignende.

Likevel, det finnes noen områder som ChatGPT kan ha begrensninger i å dekke. For eksempel kan modellen ha problemer med å forstå og formidle følelser og emosjoner på en troverdig måte, siden dette krever en viss form for empatisk forståelse. Det kan også ha problemer med å forstå og formidle komplekse eller abstrakte konsepter, siden dette krever en viss form for kritisk tenkning og forståelse.

I tillegg kan modellen ha problemer med å forstå eller formidle opplysninger som krever en ekspertkompetanse, som for eksempel medisinsk eller juridisk informasjon. Det kan også ha problemer med å forstå og formidle informasjon som er basert på enkelte kulturelle eller historiske kontekster.

  • Bør dagens journalister bruke kunstig intelligens og digitale verktøy i sitt arbeid?

Det er et kontroversielt spørsmål om hvorvidt dagens journalister bør bruke kunstig intelligens (KI) og digitale verktøy i sitt arbeid. På den ene siden kan disse verktøyene bidra til å gjøre journalistikken mer effektiv og produktiv, ved å automatisere repeterende oppgaver og øke datainnsamling og analyse. På den annen side kan det være bekymringer for at bruken av disse verktøyene kan føre til at journalistikken blir mer standardisert og mindre unik, og at det kan være en risiko for at informasjonen som formidles ikke er 100 % korrekt.

Skjermdump av Lene Pettersens intervju med chatboten ChatGPT.
Skjermdump av Lene Pettersens intervju med chatboten ChatGPT.

Det er viktig at journalister bruker KI og digitale verktøy som et supplement til deres eksisterende arbeidsmetoder, og ikke som erstatning for menneskelig kompetanse. Det er viktig at journalistene forstår begrensningene til verktøyene og at de kontinuerlig vurderer kvaliteten og relevansen av den informasjonen de mottar fra disse verktøyene. Det er også viktig at journalister kontinuerlig øver på og utvikler sine ferdigheter i kritisk tenkning og ekspertise, slik at de er i stand til å analysere og verifisere informasjonen de mottar fra verktøyene, og formidle den på en pålitelig og troverdig måte.

---

Her tar jeg, Lene, over igjen. Synes dere at en tekst som denne er god nok for dere DN-lesere?

Samtalen med ChatGPT gjorde i det minste at jeg, heller enn å skrive selv, fikk mer tid til å forberede undervisningen min i digital journalistikk, og lære morgendagens journalister betydningen av å forstå de nye, digitale teknologiene, utvikle deres kritiske sans og analytiske evne. Jeg gir med andre ord ChatGPT rett.

Lurer du på hvordan chatboten løser andre oppgaver enn å svare på konkrete spørsmål – skolestil, kronikkskriving – kan du vurdere hvordan den klarte dette:

  • Skriv en kronikk om chatgpt og digital journalistikk

Digital journalistikk er i ferd med å endre måten vi formidler og konsumerer nyheter på. Med teknologiske fremskritt som kunstig intelligens (KI) og automatisering, kan journalister nå utføre sine oppgaver mer effektivt og produktivt enn noen gang før. En av de mest lovende teknologiene i denne sammenhengen er ChatGPT, en avansert tekstgenereringsmodell som kan generere tekst på en meningsfull måte.

ChatGPT kan brukes til å automatisere visse aspekter av journalistikken, som å generere nyheter om finans eller sportsresultater. Det kan hjelpe journalister med å utføre arbeidet sitt raskere og mer effektivt, ved å automatisere repeterende oppgaver og øke datainnsamling og analyse. Men det er viktig å merke seg at ChatGPT ikke kan erstatte den kritiske tenkningen og ekspertisen som kreves for å lage god journalistikk.

Det er viktig at journalister bruker ChatGPT som et supplement til deres eksisterende arbeidsmetoder, og ikke som erstatning for menneskelig kompetanse. De bør forstå begrensningene til verktøyet og kontinuerlig vurdere kvaliteten og relevansen av den informasjonen de mottar. De bør også øve på og utvikle sine ferdigheter i kritisk tenkning og ekspertise, slik at de er i stand til å analysere og verifisere informasjonen de mottar fra ChatGPT, og formidle den på en pålitelig og troverdig måte.

Samtidig bør man ikke undervurdere potensialet av KI i journalistikk. Det kan bidra til å avdekke nyheter som kan være vanskelig å oppdage for mennesker, og å analysere data på en mer effektiv måte. Men det er viktig at teknologien ikke erstatter menneskelig kompetanse, men heller styrker den.

Til slutt, digital journalistikk med hjelp av KI-verktøy som ChatGPT kan være en viktig del av fremtidens journalistikk, men det er viktig å bruke denne teknologien med omhu og å sikre at journalistikken forblir pålitelig og troverdig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.