Advokat John-Petter Karlsen peker på interessante problemstillinger omkring overproduksjon av rettsregler, Nav-skandalen og forslag om spesialisering (innlegg i DN 11. februar). Men selv i lys av den forutinntatthet som ligger i det at jeg er gift med en dommer, synes jeg diagnosen i beste fall er uklar, i den utstrekning den ikke er direkte uriktig, og ikke minst er den springende.

Karlsens innlegg åpner med en påstand om at den tredje statsmakt ligger på operasjonsbordet bryggende på alvorlige symptomer. Uansett synspunkter på forbedringspotensiale nyter domstolene tillit som få andre samfunnsinstitusjoner.

Årsaken til domstolenes misere angis å være overproduksjon av rettsregler. Men rettsregler produseres etter forslag fra den første statsmakt: regjeringen, og vedtas av den andre statsmakt: Stortinget.

Nav-skandalen nevnes som eksempel på domstolenes sykdom, og granskningen vil sikkert kunne belyse hvordan det kunne skje, herunder domstolenes eventuelle ansvar, men det er uomtvistelig den utøvende makt som ikke sørget for å oppdatere de norske regler og deretter (ved Nav) tvangshåndhevet reglene mot stønadsberettigede.

Karlsen bruker Nav-skandalen til å argumentere mot spesialisering og sentralisering av domstolene. Igjen er spesialisering og sammenslåing av rettskretser et tema som må diskuteres, men det var faktisk en spesialisert domstol, Trygderetten, som gjentatte ganger skal ha pekt på at Nav tok feil, og uansett hadde Trygderetten ikke noe med straffesakene å gjøre.

Gode rettsavgjørelser til en overkommelig pris er en målsetning de fleste kan enes om, og dommere har selv tatt initiativ til å sette lys på kostnadsøkningen ved rettssaker. Det blir for enkelt å angi «lokale rakryggede tingrettsdommere» som løsning på de utfordringer samfunnslivet gir.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.