Innlegg: Tilliten til domstolene lavest i distriktene

Det er tvilsomt om tilliten til domstolene øker ved at de gis «bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold». Tvert imot er det fare for at tilliten da svekkes.

I Domstolkommisjonen var vi opptatt av å foreslå en struktur som kunne bidra til likhet for loven uansett hvor man bor, skriver artikkelforfatteren.
I Domstolkommisjonen var vi opptatt av å foreslå en struktur som kunne bidra til likhet for loven uansett hvor man bor, skriver artikkelforfatteren.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 6. April 2022, kl. 15.36Oppdatert 6. April 2022, kl. 15.36