Eirik W. Raanes, partner, og Per Ole Svor, senioradvokat, begge i Advokatfirmaet Thommessen

Innlegg: Domstolsreformen er god distriktspolitikk

Har regjeringen oversett at mye norsk næringsliv holder til i distriktene? Velfungerende rettsapparat med høy kvalitet er viktigere og bedre for lokalsamfunnene enn kort vei til nærmeste domstol.

Publisert: Oppdatert:

Vår erfaring er at bedriftene er mer opptatt av faglig kompetanse og effektivitet i domstolene enn geografisk plassering, skriver Eirik W. Raanes og Per Ole Svor.
Vår erfaring er at bedriftene er mer opptatt av faglig kompetanse og effektivitet i domstolene enn geografisk plassering, skriver Eirik W. Raanes og Per Ole Svor. (Foto: Per Ståle Bugjerde)