Ved domstolsreformen 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23, og antall jordskifteretter fra 34 til 19. I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen ønsker gjeninnføre strukturen fra før domstolsreformen for å sikre innbyggerne god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester.

Eirik W. Raanes
Eirik W. Raanes

Thommessen bistår næringslivsaktører i en rekke bransjer i hele landet med et bredt spekter av tvister.