Domstolskommisjonen har lagt frem innstilling om sammenslåing av mange av landets 60 tingretter til større enheter. Den teknologiske utviklingen gjør dette nødvendig. Særlig alvorlig er det at det ikke tas opptak av det som sies i rettssalene. Dette utgjør både et rettssikkerhetsproblem og et effektivitetstap for ankeomgangen.

Vi advokater slår oss sammen i større enheter for å kunne betjene klientene bedre og være på topp teknologisk. Det bør også domstolene gjøre.

Nærhet til domstolen har både en positiv og en negativ side. Geografisk nærhet gir arbeidsplasser lokalt og publikum kortere vei til tingretten. Men det er tross alt sjelden de skal dit. Ulempene er for få dommere i den lokale tingretten og bindinger i lokalmiljøet. Kanskje dommerens barn går i klasse med en av partenes barn, uten at det foreligger direkte inhabilitet.

En større domstol kan lettere sette på en dommer som er helt uten forbindelser til partene i saken.

At det ikke må være bindinger til partene, er viktig ut fra tilliten til domstolens uavhengighet. Vi ser at bindinger også kan ha betydning for domsresultatet: fra arbeidsrettssakene ser vi at organisatorisk nærhet kan være et problem, fordi partene oppnevner egne meddommere.

En undersøkelse av arbeidsrettssaker i Oslo tingrett fra 2016 og 2017, utført i regi av advokatfirmaet Kvale i fjor, viste at meddommerne fra LO-forbund stemte med LOs advokater i nesten alle saker og dissenterte mot de andre dommerne om de ikke fikk flertall. Undersøkelsen og forslag til oppnevning av mer uavhengige meddommere ligger i Arbeidsdepartementet til vurdering.

Når det gjelder selve domstolsstrukturen, bør Domstolskommisjonens innstilling gi grunnlag for endringer i dagens system.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.