Innlegg: Tomtefeste har norgesrekord i tvister, tapere, lovendringer og høyesterettssaker. Ordningen bør skrinlegges

Tomtefesteordningen er en katastrofe for alle involverte – unntatt advokatene. En ordning som skaper så mange tvister og tapere og koster så mye for partene og rettsapparatet, bør ikke videreføres.

På 20 år har nå mer enn 50 saker om tomtefeste gått helt til topps i domstolene, til Høyesterett. En uoffisiell norsk rekord innenfor et så snevert rettsområde, skriver artikkelforfatterne.
På 20 år har nå mer enn 50 saker om tomtefeste gått helt til topps i domstolene, til Høyesterett. En uoffisiell norsk rekord innenfor et så snevert rettsområde, skriver artikkelforfatterne.Foto: Javad Parsa
Publisert 22. September 2020, kl. 11.20Oppdatert 22. September 2020, kl. 11.26