Mens vi venter på EUs KI-lov kommer vi langt med de reglene vi har

Dagens regler er teknologinøytrale og beskytter allerede mot sentrale bekymringer knyttet til kunstig intelligens.

Utviklere, tilbydere og brukere av KI må allerede i dag etterleve relevante lover og regler, skriver artikkelforfatteren.
Utviklere, tilbydere og brukere av KI må allerede i dag etterleve relevante lover og regler, skriver artikkelforfatteren.Foto: Javad Parsa
Publisert 29. January 2024, kl. 18.59Oppdatert 29. January 2024, kl. 18.59