Inger A.E. Coll, leder av Norsk Øko-Forum

Slik kan vi ta pengene fra de kriminelle

Politiet klarer å inndra bare millionbeløp av milliardene kriminelle sitter igjen med. I skuffen har justisministeren løsningen: et fiks ferdig lovforslag.

Publisert: Oppdatert:

Siden 2015 har Justisdepartementet hatt et fiks ferdig lovforslag om sivilrettslig inndragning liggende i skuffen. I lys av den kriminalitetsutviklingen vi ser nå, er det på tide at justisminister Tor Mikkel Wara tar dette forslaget opp i Stortinget.
Siden 2015 har Justisdepartementet hatt et fiks ferdig lovforslag om sivilrettslig inndragning liggende i skuffen. I lys av den kriminalitetsutviklingen vi ser nå, er det på tide at justisminister Tor Mikkel Wara tar dette forslaget opp i Stortinget. (Foto: Mikaela Berg)