Asylrett under press

Det er statenes unnfallenhet med å ivareta asylretten som er problemet – ikke menneskerettighetene.

At justisdepartementet nå sier at staten vil fortsette å fengsle barn til tross for at Borgarting lagmannsrett i en dom slår fast at det forelå brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), gir grunn til bekymring, skriver artikkelforfatteren. Her åpner Sylvi Listhaug (Frp) ny modul i Politiets utlendingsinternat på Trandum. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
At justisdepartementet nå sier at staten vil fortsette å fengsle barn til tross for at Borgarting lagmannsrett i en dom slår fast at det forelå brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), gir grunn til bekymring, skriver artikkelforfatteren. Her åpner Sylvi Listhaug (Frp) ny modul i Politiets utlendingsinternat på Trandum. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
Publisert 17. August 2017, kl. 18.47Oppdatert 17. August 2017, kl. 18.47