Innlegg: Bergen Engines-saken avslører to problemer med sikkerhetsloven

Bedre forutberegnelighet for næringslivet trenger ikke gå på bekostning av myndighetenes behov for kontroll med utenlandske oppkjøp.

Bestemmelsen som ble benyttet til å stanse salget av Bergen Engines, setter ingen rammer for hvilke oppkjøp eller investeringer det kan gripes inn mot, skriver Simen M. Klevstrand.
Bestemmelsen som ble benyttet til å stanse salget av Bergen Engines, setter ingen rammer for hvilke oppkjøp eller investeringer det kan gripes inn mot, skriver Simen M. Klevstrand.Foto: Google Earth
Publisert 6. April 2021, kl. 17.54Oppdatert 6. April 2021, kl. 17.54