Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch forklarte seg torsdag for Stortingets kontrollkomité. Ifølge referatene skal han ha uttalt at om «vi hadde vært varslet før, ville vi gått tungt inn» og jeg hadde «forsømt mine plikter om vi ikke hadde handlet, det er det ingen tvil om.»

Mon det. I Transocean-saken, der jeg var tiltalt, var det en aktor som var på like ville veier i sin jus som myndighetene har vært i Nav-saken. Han forfektet en jus som var parkert av Høyesterett flere år tidligere. Min forsvarer tilskrev derfor Busch i september 2012 et par måneder før saken begynte med anmodning om å gripe inn for at « … Riksadvokaten kan bidra til å unngå at en så omfattende og ressurskrevende sak går helt av sporet som følge av statsadvokatens uprosedable kjepphester».

Busch gjorde ingen ting.

Da jeg var frifunnet, anmeldte jeg i september 2014 aktoren for grov uforstand i tjenesten ved å ha tatt ut tiltalen mot meg. I desember samme år skrev jeg brev til Busch der jeg utførlig utdypet aktors feilaktige jus og avsluttet med at jeg vurderte å anmelde ham og Økokrim-sjefen om de ikke grep inn og stanset saken. Riksadvokaten fikk en forsikring fra Økokrim-sjef Schea om at alt var på stell og at det derfor ikke var grunn til å gripe inn.

Et år senere var riksadvokaten nødt til å sette seg inn i saken som ankeinstans for min anmeldelse av aktor. Busch kom da til at aktors feilaktige jus ikke var grovt klanderverdig og derved ikke straffbar. Begrunnelsen passet godt for en som selv var varslet om å bli anmeldt for ikke å gripe inn i denne skakkjørte saken.

Tre uker senere førte dette til at den meningsløse ankesaken ble trukket.

Les også Kochs innlegg fra 2016: Skandalen er et ledelsesansvar dnPlus

Busch lot det skure og gå og unnlot «å gå tungt inn» til tross for flere kvalifiserte direkte innspill til ham, før han var tvunget til dette som ankeinstans. Den unnlatelsen har påført samfunnet flere hundre millioner kroner i kostnader og delvis ødelagt yrkeslivet for de tiltalte.

Jeg tar derfor torsdagens bastante uttalelser til Stortingets kontrollkomité fra Busch med en solid klype salt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.