Tarjei Bekkedal, professor ved Senter for europarett, leder av klarspråkprosjektet og fagansvarlig for masteroppgaver ved juridisk fakultet

Maktens språkrasling

Publisert: Oppdatert:

Forsiden