Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Institutt for finans, og Espen R. Moen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, begge ved Handelshøyskolen BI

Bør Oljefondet inn i unoterte markeder?

Regjeringen vurderer om Oljefondet skal investeres i unoterte markeder. Men er fondet egnet til denne type finansiell forretningsvirksomhet?

Publisert: Oppdatert:

Å pålegge forvalteren av Oljefondet å gå inn i unoterte investeringer, vil på mange måter bryte med forretningsmodellen som har vært nøkkelen til fondets suksess, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser oljefondssjef Yngve Slyngstad (til venstre) og sentralbanksjef Øystein Olsen under fremleggelsen av Oljefondets årsresultat.
Å pålegge forvalteren av Oljefondet å gå inn i unoterte investeringer, vil på mange måter bryte med forretningsmodellen som har vært nøkkelen til fondets suksess, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser oljefondssjef Yngve Slyngstad (til venstre) og sentralbanksjef Øystein Olsen under fremleggelsen av Oljefondets årsresultat. (Foto: Per Thrana)