EU har lenge utdelt pengestøtte til etablering av infrastruktur på tvers av grensene mellom medlemsland. For første gang i historien er denne konkurransen om midler nå åpnet opp også for rørtransport og lagring av CO2.