I et innlegg i DN 9. mars argumenterte Stein B. Jensen og Anders Elverhøi i hovedsak meget godt for at kostnadene ved karbonfangstprosjektet på Klemetsrud vil bli uforsvarlig høye. Etter min mening har likevel det regnestykket de setter opp en svakhet.