Å gjøre det mindre lønnsomt å velge elbil, er ikke veien til nullutslippssamfunnet

Bompengeutvalget skriver i DN 25. januar at «elbilen er ikke et mål i seg selv» som et svar på mitt innlegg. Det er riktig, men elbilen er et viktig middel mot et mål: Utslippsfri transport.

Oslo, Norge og verden skal fjerne alle klimagassutslipp de neste tiårene for å løse klimakrisen. Da må vi sørge for at fossilbiler fases ut.

Lan Marie Berg
Lan Marie Berg

Elbiler påfører også samfunnet kostnader i form av ulykker, støy, kø og svevestøv. Dette skal de betale for. Vi må lage et system som gjør at også elbiler betaler, men samtidig priser bruk av fossilbiler så høyt at de fases ut.

Det er den relative prisforskjellen mellom fossilbiler og elbiler som påvirker hvilke biler som kjøres gjennom bomringen.

Bompenger finansierer viktige prosjekter samtidig som de reduserer biltrafikk og klimagassutslipp. Hvis alle tre målene skal nås samtidig, må takster for fossilbiler øke mye mer enn takster for elbiler.

Vi skal ikke ha fossilbiler i Oslo i 2030. Det oppnår vi mest effektivt ved å prise dem ut.

Utvalget peker på at Oslos veitrafikk står for én prosent av Norges utslipp. De aller fleste utslipp er små i en global sammenheng. Klimaet er avhengig av at vi alle tar ansvar for utslippene som skjer der vi har makt.

Fraråder kollektivreiser – her er guiden du trenger for å komme igang med vintersykling
Sykkelekspert Emil Carlson viser deg hva du trenger til deg selv og sykkelen din for å kunne sykle hele året. Transportselskapene ber nordmenn ikke reise kollektivt under koronapandemien, med mindre vi virkelig må.
04:44
Publisert:

Oslo tar ansvar for det utslippet Oslo har – det er det eneste vi kan gjøre. Jeg er også trygg på at ethvert grep som gjør trafikken i Oslo mer klimavennlig, også vil har betydning utover kommunens grenser.

Oslos utslipp skal fjernes. På den måten viser vi vei for andre byer i Norge og resten av verden. Biltrafikken må bli utslippsfri, og da må det være mye dyrere å kjøre fossilbil enn elbil.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.