Innlegg: Å gjøre det mindre lønnsomt å velge elbil, er ikke veien til nullutslippssamfunnet

Vi skal ikke ha fossilbiler i Oslo i 2030. Det oppnår vi mest effektivt ved å prise dem ut.

Vi må lage et system som gjør at også elbiler betaler, men samtidig priser bruk av fossilbiler så høyt at de fases ut, skriver artikkelforfatteren
Vi må lage et system som gjør at også elbiler betaler, men samtidig priser bruk av fossilbiler så høyt at de fases ut, skriver artikkelforfatterenFoto: Aleksander Nordahl
Publisert 31. January 2021, kl. 07.02Oppdatert 31. January 2021, kl. 12.09