Årets julimåned byr på de høyeste strømprisene på ti år. Ifølge kraftanalytikerne skyldes dette økt pris på CO2-kvoter i EU.

Men Statkraft kjøper ikke CO2-kvoter for sin vannkraftproduksjon, så for Statkraft er dette superprofitt fra oven. For husholdningene og en sterkt konkurranseutsatt industri kan de høye strømregningene derimot være tunge å bære.

Geir Pollestad
Geir Pollestad (Foto: Adrian Nielsen)

At norske strømkunder får høye strømregninger skaper isolert sett mindre velstand i Norge. Men i Statkrafts regnestykker er høye strømpriser et gode. Det skaper en interessemotsetning mellom selskapet og dets eiere (oss alle) som burde kunne håndteres på en bedre måte enn i dag.

Statkrafts historie er en historie om samfunnsoppdrag, ikke om topplinje og bunnlinje. Ved selskapets hovedkontor ved Lysakerelven ble det fra gammelt av drevet industriproduksjon av blant annet spiker, ovner og vaffeljern med kraft fra Fåbrofossen. Mustads fabrikker holdt det gående til utpå 1980-tallet.

Historien om Lysakerelva er historien om å omsette entreprenørskap, vannkraft og hardt arbeid til lokal og nasjonal verdiskaping. Men nå synes slike vyer som blåst bort fra Statkrafts kontorer.

Da selskapet 22. juli la frem sin halvårsrapport var fokuset på overskuddet på 13,4 milliarder kroner. I tillegg informerte selskapet om at det skal bygge fire nye solparker i Cádiz i Spania og at det har startet byggingen av solparken Ballymacarney i Irland. Parken skal visstnok senere selges, forhåpentlig med en liten gevinst.

Totalt skal det investeres opp til 13 milliarder kroner årlig – det aller meste i utlandet. Det er altså dette selskapet velger å fremheve når de henvender seg til den norske offentligheten. Mon tro om vi ikke er mer interessert i hva selskapet kan gjøre for folk og næringsliv i Norge?

Det er fint og flott at det investeres i fornybar energi i utlandet. Statkraft har mulighet til å gjøre dette i henhold til sitt mandat. Men Statkraft har hatt dårlige resultater fra slike investeringer tidligere.

Men Statkraft har hatt dårlige resultater fra slike investeringer tidligere

Flere ganger er det meldt om milliardtap på utenlandsinvesteringer, for eksempel i 2013, 2016 og 2020. I 2019 ga Riksrevisjonen selskapets utenlandssatsing skarp kritikk. Ifølge Riksrevisjonen var hverken lønnsomheten eller kostnadskontrollen god nok.

Riksrevisoren påpekte krast: «Avkastningen fra de norske vannkraftressursene skal tilfalle fellesskapet. Nærings- og fiskeridepartementet bør derfor følge opp at Statkraft oppnår tilfredsstillende lønnsomhet også på investeringer utenom norsk vannkraft».

Hvorvidt oppfølgingen av dette har vært god nok, er det åpent spørsmål. Faktum er at Statkraft fortsetter å sende kraftmilliardene våre ut av landet.

Kunne pengene gitt større økonomisk gevinst for nasjonen Norge om de heller hadde blitt satt i arbeid her hjemme? Eller hva om de ble utbetalt som utbytte til staten og håndtert av proffene i Oljefondet? Justert for risiko er det få som slår Oljefondet på utenlandsinvesteringer. Men Statkraft velger altså å forsøke seg i utlandet selv.

Hva om Statkraft oppgraderte vannkraftverkene sine i Norge? En slik prioritering ville både være bra for klimaet og redusere strømprisene for norsk industri og norske forbrukere – en vinn-vinn-situasjon for nasjonen Norge. Ville det være så farlig om Statkraft hadde fått noe lavere profitt om verdiskapingen og velferden i Norge som helhet økte?

Jeg tror i alle tilfeller Statkraft må tenke litt større om sitt samfunnsoppdrag. Jeg tror folk flest (Statkrafts eiere) er mer interessert i hva Statkraft kan gjøre for Norge enn hva selskapets «ambisiøse vekststrategi» i utlandet kan gjøre for bunnlinjen.

Jeg opplever at Statkraft har mistet seg selv. Et eksempel på selskapets manglende rolleforståelse og selvtillit, er stengingen av den populære Fykantrappa i Nordland, riving av trallebaner i Årvik og planlagt fjerning av 100 år gamle trapper i Høyanger.

Samtidig som Statkraft sponser kunstutstillinger for fiffen i London, tar man seg ikke råd til å ta vare på sin egen kulturarv i Norge. Slik oppfører et selskap som har mistet troen på seg selv seg. Det er også vel kjent at Statkraft har drevet omfattende skatteplanlegging.

Kanskje Statkrafts ledelse burde begynne å spørre seg hva Statkraft kan gjøre for Norge snarere enn hva Norge kan gjøre for Statkraft?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.