Ved er en verdifull fornybar energikilde til varme. I motsetning til det som ligger under havbunnen på norsk sokkel.

Trond Fjørtoft
Trond Fjørtoft

De norske skogene har mangedoblet seg siste 100 år. Vi henter ut bare 40 prosent av denne energien, så skogene vokser fortsatt. Bare se deg rundt. Andre land lurer på hvorfor vi ikke høster mer fra skogene våre. Det er det samme som om et vannkraftverk skulle lede halve fossen utenom turbinene.

Årlig fyrer vi opp ved i Norge for mer enn fire milliarder kroner. Av denne summen går anslagsvis 1,7 milliarder kroner «over disk», altså solgt med 25 prosent merverdiavgift og mulig skattbart overskudd hos leverandøren.

En liten del av veden som fyres opp, er egenprodusert og tørket av meg og deg, fra egne tomter. Den store resten blir produsert av mange små og store produsenter.

Beregninger fra Skatteetaten og SSB viser at kanskje så mye som én milliard av denne omsetningen hvert år unndras merverdiavgift og beskatning. Det er et tap på store summer som fellesskapet kunne ha brukt på å finansiere sykehjem og barnehager. Eller kanskje til å stimulere det grønne skiftet?

Er dette noe «alle vet» og stilltiende aksepterer, inkludert kjøpere av ved?

Da har vi neppe tenkt igjennom konsekvensene.

Følgene er store og utgjør et glasstak for alle de seriøse vedprodusentene i dette grønne, fornybare energimarkedet. De ønsker bare å kunne produsere og levere på like vilkår – med merverdiavgift og skatt. Å investere i godt produksjonsutstyr og vekst blir vanskelig å regne hjem så lenge «alle de andre» selger veden svart og holder prisene nede.

Akkurat som korrupsjon i ethvert samfunn skaper urettferdighet og skjevheter, så har svart omsetning av ved den samme ødeleggende virkningen for de seriøse vedprodusentene. Folk lurer på hvordan vi skal bygge opp og skape vekst og arbeidsplasser i nye grønne næringer. Dette er ikke måten gjøre det på.

Verdiene som skapes og energien den gir, er fornybar og har stor og økende betydning i et Europa som skriker etter mer energi. Ved er en undervurdert og fornybar varmeenergikilde i den energimiksen vi har i Norge. Og vi kan produsere mye mer av den.

Ved er lagret fotosyntese fra solenergi. Hvert år råtner mange millioner kubikk med trevirke av bjørk og andre trær på rot. Dette er en del av kretsløpet. Veden kan jo da like gjerne ta turen innom en peisovn i din stue for å gi fornybar varme på veien tilbake til kretsløpet.

Mange tenker at vedfyring ikke er bra. Det stemmer ikke. Forskere ved NTNU viser hvordan fast biobrensel – altså ved eller pellets – er fornybart, bærekraftig og gir svært god varmeeffekt. Når du brenner denne i en av de nyere peisovnene, vil utslipp av partikler og sot være minimalt.

I Tyskland, Spania, Frankrike og Østerrike vokser markedet for ved og pellets enormt. Kommuner som København sluker allerede enorme mengder eksportert treflis fra Sør-Norge. Skal vi fortsette som råvareeksportør uten foredling her også?

Samtidig med at vi gror igjen og ikke høster nok fra skogene våre, importerer butikker og kjeder hvert år rundt seks millioner 40-liters sekker med langreist ved fra Russland og Baltikum, ifølge SSB.

Ingenting galt med internasjonal handel, men bidrar til økte utslipp. Hvert år går minst 4000 trailerlass over Østersjøen, på sjøen og langs veiene, med tilhørende utslipp – direkte til en kjedebutikk der du kan hente den til lav lokkepris. Når veden blir så langreist er den neppe like bærekraftig.

Når bruken av kontanter nå blir redusert, øker mulighetene for digital og robotisert kontroll av direktebetalinger til konto eller bevegelser på Vipps til leverandøren selv eller noen av hans/hennes nærstående.

Skatteetaten utvikler robotiserte løsninger som kan spore betalingsstrømmer ved mistanke. Det kan de kan ta i bruk i denne næringen også, dersom viljen er der.

Én av fire husstander oppgir at de er avhengige av ved for å holde varmen i den kalde årstiden. Hver norsk innbygger fyrer faktisk opp rundt 220 kilo tørr ved hvert år. På en kald vinterdag i Norge ville strømforsyningen kollapse uten den varmeenergien som veden tilbyr.

Til og med Norges Naturvernforbund støtter mer bruk av fornybar ved i rentbrennende peisovner. I form av gigawatt så leverer veden rundt 5,5 terawatt årlig, som representerer hele fire prosent av den kraftmengden som produseres av våre vannkraftverk, ifølge Energifakta.

Vi kan høste mye mer fra våre rike skoger, men da bør vi høste grønt og foredle rettskaffent, ikke svart.

Neste gang du får tilbud om «gratis» levering av ved, kan du huske på at ingenting egentlig er gratis.

På en kald vinterdag i Norge ville strømforsyningen kollapse uten den varmeenergien som veden tilbyr.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.