Innlegg: Sauser sammen næringspolitikk og det grønne skiftet – på bekostning av klimamålene

Klimadebatten domineres dessverre av store vyer om alt vi skal kunne produsere i Norge, og som vil bidra minimalt, om noe, til å nå 2030-målene. Bekymringsfullt, for tiden er knapp.

Norge har forpliktet seg til tøffe klimamål frem til 2030. Ingen store industriprosjekter eller utbygginger av vindmøller eller lignende blir til særlig hjelp med å nå de målene, skriver Steinar Juel.
Norge har forpliktet seg til tøffe klimamål frem til 2030. Ingen store industriprosjekter eller utbygginger av vindmøller eller lignende blir til særlig hjelp med å nå de målene, skriver Steinar Juel.Foto: Gunnar Blöndal
Publisert 31. January 2022, kl. 09.09Oppdatert 31. January 2022, kl. 09.09