Stein B. Jensen og pensjonert professor Anders Elverhøi kritiserer i DN fredag 9. mars karbonfangstprosjektet på avfallsforbrenningsanlegget i hovedstaden og mener «det finnes andre og bedre alternativer enn rensing av avgassene på forbrenningsanlegget på Klemetsrud». Vi diskuterer gjerne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å fange og lagre CO2, men debatten må baseres på fakta.