I Dagens Næringsliv lørdag 16. februar leser vi: «Mens klimaprotestene hagler i Europa, føler ikke oljetoppsjef Ryan Lance i ConocoPhillips behov for å unnskylde seg på vegne av oljebransjen». Vi får vite at ConocoPhillips allerede i 2004 anerkjente at utslipp knyttet til fossile brensler trolig bidrar til global oppvarming og lenge har bestrebet seg på å redusere klimagassutslippene i egen aktivitet, underforstått: Det er de som bruker oljen som må bære ansvaret.

Ryan kjenner ikke definisjonen på begrepet «bærekraftig»: Han hevder at vi må skaffe olje til veie på et bærekraftig vis. Men bærekraftig utvikling – «sustainable development» – er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FN 1987). Det innebærer blant annet at miljøproblemene må håndteres gjennom å forutse og forhindre, ikke som nå ved å reparere og kurere i ettertid.

Vi har ingen kur i ettertid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.