Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør for næringspolitikk i NHO

Klimatiltak til å leve av

I valg av klimatiltak er det viktig å kombinere to hensyn: Vi må satse på det som monner mot utslipp – og på det som gjør at vi har noe å leve av også i årene fremover.

Publisert: Oppdatert:

NHO er opptatt av å videreutvikle våre naturressurser og naturgitte fortrinn slik at vi skaper grunnlag for nye vekstområder og mange flere jobber i tiden fremover. Det handler også om å utvikle eksisterende næringer slik at lønnsomhet og jobbene her sikres, skriver innleggsforfatteren. Her fra en laksemerd i Nord-Trøndelag.
NHO er opptatt av å videreutvikle våre naturressurser og naturgitte fortrinn slik at vi skaper grunnlag for nye vekstområder og mange flere jobber i tiden fremover. Det handler også om å utvikle eksisterende næringer slik at lønnsomhet og jobbene her sikres, skriver innleggsforfatteren. Her fra en laksemerd i Nord-Trøndelag. (Foto: Aleksander Nordahl)