Klarer vi å stoppe avskogingen, gjør naturen en del av jobben for oss. Naturen kan gjøre klimakampen enklere og rimeligere for alle. Samtidig kan skogbevaring stanse, og kanskje reversere, et dramatisk tap av biologisk mangfold, og støtte både menneskerettigheter og matsikkerhet.

Jan Erik Saugestad
Jan Erik Saugestad

Det skjer bare hvis det iverksettes akutte tiltak.

Vi ser allerede store endringer i produksjonen av matvarer som kaffe og sukker, som følge av tørke i avskogede områder i Brasil. Gjør vi ingen endring nå, er situasjonen motsatt: Vi vil miste naturlig karbonrensing og må kutte enda mer i forbruk og industri.

Emine Isciel
Emine Isciel (Foto: Kristian S. Moen)

På klimatoppmøtet i Glasgow tirsdag forpliktet Storebrand seg, gjennom en bred investorallianse, til å sikre innen 2025 at selskapene vi er medeiere i, ikke medvirker til råvaredrevet avskoging.

Koalisjonen representerer over 8000 milliarder dollar, investert i næringsliv og industri vi kan påvirke gjennom eierskapet.

Avskoging er ikke bare en risiko for klima og biologisk mangfold, men utgjør også en finansiell risiko for våre porteføljer – penger vi forvalter på vegne av både bedrifter, fremtidige pensjonister og småsparere.

I Glasgow annonserte verdens regjeringsledere samtidig en avtale der 100 land forplikter seg til en betydelig forbedret innsats mot avskoging, inkludert finansiering. Brasils president Jair Bolsonaro, som til nå ikke har vist vilje til å beskytte skogen, er med på avtalen.

Finanssektoren er gitt stor plass i Glasgow. Det er anerkjent at både myndigheter, næringsliv og finans må spille på lag for å få til raske nok endringer. Det siste året er det dukket opp en rekke initiativ og samarbeid for å jobbe mot netto-null i finansbransjen. Enorme investeringssummer er nå omfattet av forpliktelser på rapportering, åpenhet og gradvis utslippskutt fra høyutslippssektorene.

Samtidig forbedres standardene for rapportering raskt, slik at vi kan sikre reell endring, ikke bare festtaler eller grønnvasking.

Vi håper både en bredere finanssektor og større deler av næringslivet slutter seg til dette engasjementet.

Trærne, plantene og jorden som utgjør biosfæren vår, absorberer og lagrer enorme mengder karbon. For tiden binder skoger over hele verden netto 7,6 milliarder tonn CO2 hvert år – 1,5 ganger mer enn det som slippes ut av USA. Det er denne gratisprosessen som er truet. Mens vi skriver, raser skogbranner over hele kloden, og Amazonas slipper nå ut mer karbon fra brann og avskoging, enn det den gjenværende skogen tar opp.

Tropisk avskoging alene forårsaker mer utslipp enn hele EU.

Å stoppe avskoging krever ingen dyr teknologi som ennå ikke er utprøvd, og bør være en topp-prioritet for alle finansinstitusjoner. Dette er en måte å vise reell og håndgripelig fremgang mot netto-null-mål.

I 2019 publiserte vi sammen med Regnskogfondet og KLP en guide til avskogingsrisiko. Den er fortsatt like aktuell, og er til fri bruk for alle som nå lurer på om de har leverandørkjeder som kan inkludere selskaper som ødelegger natur. Verstingene er produsenter av palmeolje, soya, tømmer og storfekjøtt.

Oppgaven vi har foran oss, er å fortsette å investere bredt i sektorene som er knyttet til avskoging, og slik bruke vår innflytelse som engasjerte aksjonærer til å oppmuntre og støtte overgangen til bærekraftig produksjon og forsyningskjeder.

Vi må starte der vi kan få mest effekt, der bruddene er mest alvorlige, og der vi har de beste dataene og verktøyene.

Vi må kreve at selskapers retningslinjer for innkjøp av varer beskytter skog. De må også samsvare med sosiale og miljømessige standarder, både lokalt og nasjonalt.

Vi må sikre effektive overvåknings- og verifikasjonssystemer som gjør at bedrifter kan stille leverandører til ansvar. Vi trenger også å sikre at selskapenes retningslinjer mot avskoging håndheves, og få på plass transparent og regelmessig rapportering.

Vi har kommet langt i arbeidet med å ta tak i klimautfordringer. Avskoging er et avgjørende neste skritt.

… leverandørkjeder som kan inkludere selskaper som ødelegger natur. Verstingene er produsenter av palmeolje, soya, tømmer og storfekjøtt

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.