Vi kan gi Oljefondet en klarere klimarolle

Vi kan styrke Oljefondets klimarolle og dets potensial for avkastning ved å la fondet investere i ny infrastruktur.

Direkte investeringer i ny infrastruktur krever svært omfattende kapasitetsbygging. Her trenger man ingeniører så vel som finansfolk, og man må ha kvalifisert personale til stede lokalt for å følge opp prosjektene, skriver Håvard Halland i innlegget.
Direkte investeringer i ny infrastruktur krever svært omfattende kapasitetsbygging. Her trenger man ingeniører så vel som finansfolk, og man må ha kvalifisert personale til stede lokalt for å følge opp prosjektene, skriver Håvard Halland i innlegget.Foto: Nicklas Knudsen
Publisert 5. February 2020, kl. 11.43Oppdatert 6. February 2020, kl. 08.42