Snart skal Stortinget beslutte om regjeringen får grønt lys for videre arbeid med en norsk tilknytning til EUs klimapolitiske regime. Det er gode grunner til å samarbeide med EU om klimapolitikken. Samtidig kan ikke politikerne legge til grunn at EU tilbyr en fiks ferdig klimafasit som det er i Norges interesse å implementere uansett forhandlingsutfall.

Norges grønne skifte har mange likhetstrekk med flere europeiske land.