Også flyene vil trenge norsk biodrivstoff

Vi bør snarest begynne å lage flydrivstoff fra norsk biomasse, som rester fra skogsdrift eller avfall. Både EUs klimamål og faren for handelskriger tilsier det.

EU har varslet kraftig skjerping av kravet til å bruke mer biodrivstoff på både fly og skip i EU, skriver Duncan Akporiaye og Ågot Aakra.
EU har varslet kraftig skjerping av kravet til å bruke mer biodrivstoff på både fly og skip i EU, skriver Duncan Akporiaye og Ågot Aakra.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 12. October 2023, kl. 17.58Oppdatert 18. October 2023, kl. 11.40