PwC belyser viktige problemstillinger i et innlegg i DN 3. februar om «grønn kapitalisme». Vi i Deloitte deler bekymringene, men er uenig i konklusjonene.

PwC har intervjuet 1581 toppledere i 83 land. Vi i Deloitte har gjort nesten samme øvelse, vi har intervjuet mer enn 2000 toppledere i 19 land. Funnene våre viser et ikke fullt så dystert bilde som det PwC tegner. Vår rapport, også den lagt frem i Davos, konkluderer med at balansen mellom aksjonærenes og samfunnets avkastning stadig forbedres.

Vår undersøkelse viser at klimaendringer og ressursknapphet er høyere på toppledernes agenda enn noen gang tidligere. Nesten alle topplederne vi spurte er bekymret for at klimaendringer vil påvirke deres organisasjon. Halvparten er enige i at å håndtere klimaendringene må være øverst på prioriteringslisten for deres generasjon.

Vi i Deloitte tror ikke kapitalismen i seg selv er et hinder for grønn omstilling, heller ikke den kortsiktige og profittmaksimerende varianten. Det er gode grunner for optimisme, også på kapitalismens vegne:

Verdens største forvalter Blackrock slår et brennende slag for klimaet og legger bærekraft som et grunnleggende prinsipp for investeringsbeslutninger. I august i fjor signerte nesten 200 toppsjefer i multinasjonale selskaper en forpliktelse i regi av Business Roundtable om at selskapene skal levere til det beste ikke bare for aksjonærer, men for ansatte, kunder, leverandører og samfunn.

Også i det norske markedet møter vi toppledere som er seriøse når det snakker om behov for endring. Flere av de norske investor- og kapitalvirksomhetene har allerede tatt konkrete skritt for å skape omstilling.

Skal man maksimere profitt både på kort og lang sikt har man ikke annet valg enn å tenke både grønt og bærekraftig. Fremtidens kapitalisme er grønnere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.