Er store vindkraftverk i villmarken en rask og trygg vei ut av klimakrisen?

Nei, vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen.

Det er ingen tvil om at verden står overfor en menneskeskapt klimakrise, og i en slik situasjon kan det være fristende å si ja til enhver naturødeleggende utbygging av fornybar energi. Men nedbygging av villmark er ingen god klimaløsning. Intakt natur og fungerende økosystemer er avgjørende for å løse klimakrisen og for å møte en klimausikker fremtid.

I et innlegg i Dagens Næringsliv fredag 2. august utfordrer Kai A. Olsen fra Molde Naturvernforbundet og andre som vil hindre bygging av vindkraft i viktige natur- og friluftsområder. Olsen mener at alvoret i klimakrisen er så stort at vi må ta denne «medisinen».

Selvsagt er vi enige i at det haster å kutte i klimautslippene. Vi trenger akutte tiltak i alle samfunnssektorer, og alle land må bidra. Norges største bidrag må være full stans i all leting etter olje og gass og en rask utfasing av vår petroleumsproduksjon. Det vil også redusere Norges kraftbehov. Hvis Norge øker CO2-avgiften og elavgiften, satser betydelig på energieffektivisering i bygg, transport og industrien og følger en tydelig strategi mot en sirkulær økonomi, vil Norges kraftbehov reduseres og våre klimautslipp gå ned.

Den siste rapporten fra FNs naturpanel viser at tapet av natur og arter regnes som en like alvorlig trussel som klimaendringene. De to må løses i fellesskap, ikke på bekostning av hverandre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.