Jeg er ikke uenig med Bellonas Hallstein Havåg i at det grønne skriftet krever nye teknologier og nye produkter. Uenigheten går på klokskapen i at staten gjennom ulike støttetiltak skal gå inn for at bestemte produksjoner skal ligge i Norge.

Dersom investorer ut fra vanlige forretningsmessige vurderinger finner det lønnsomt å etablere batterifabrikker i Norge, er det helt greit for meg. Jeg registrer imidlertid at selskapene Norsk Hydro, Equinor og Panasonic i november 2021 stanset planene de hadde om batterifabrikk i Norge.

Det burde være et varsko for regjeringen når selv delvis statseide selskaper, «etter en helhetlig vurdering», kom til den konklusjonen.

I et innlegg 5. februar viser Havåg til at alle de som jobber i petroleumssektoren etter hvert vil måtte sysselsettes andre steder. Trolig er det riktig, men det vil sannsynligvis også ta flere tiår før petroleumssektoren gradvis er faset ut. Norske bedrifter vil helt sikkert i løpet av disse årene finne noe annet å produsere, sikkert også innen grønn teknologi.

Omlegginger i næringslivet er noe som foregår hele tiden uten at staten må fortelle hva gründere og eksisterende bedrifter skal gjøre.

Jeg tror ikke Havåg og jeg kommer så mye nærmere hverandre i diskusjonen om statlig planlegging kontra en tro på bedrifters egne innovasjonsevner. Videre diskusjon blir også vanskelig når han heller ikke tror meg på at jeg er bekymret for at utslippsmålene for 2030 vil glippe, siden det i hovedsak fokuseres på næringspolitiske tiltak.

Ifølge Proff.no har Bellona Holding AS, som eies av Bellona, gjennom datterselskapet BEBA AS en eierpost på 3,6 prosent i Morrow, et selskap som planlegger batterifabrikk ved Arendal. Det hadde vært opplysende om Havåg, som er styreleder i både Bellona Holding og BEBA, hadde nevnt dette i sitt første innlegg.

Det er ikke for ingenting at Jens Stoltenberg i sin tid introduserte det ganske treffende begrepet «det miljøindustrielle kompleks».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.