I intervjuer med DN og andre norske medier om vår virksomhet i Brasil har jeg gitt uttalelser om avskoging som har skapt uklarhet. Det beklager jeg, og jeg har derfor behov for å klargjøre mitt og Equinors syn.

Vi er dypt bekymret for konsekvensene av den økte ulovlige avskogingen i Brasil. Dette har vi tatt opp i vår dialog med brasilianske myndigheter, og det vil vi gjøre også i fortsettelsen. Myndighetene har ansvaret for å stanse ulovlig hugst og komme tilbake på et spor der avskogingen reduseres.

Vi ser beskyttelse av regnskog og planting av ny skog som avgjørende tiltak for å nå klimamålene. Dette er også bakgrunnen for at vi som selskap også ønsker å investere i beskyttelse av regnskog og for at vi har deltatt i arbeidet med å etablere et robust internasjonalt regelverk for dette. Standarden blir presentert i New York i tilknytning til FNs klimatoppmøte. Når regelverket for dette er på plass, er vi rede til å bidra med midler til styrket vern av tropisk regnskog, som et supplement til vårt omfattende arbeid på klima.

Vi har en tydelig strategi for hvordan vi som selskap kan bidra til å begrense klimautslipp og nå målene i Parisavtalen. Denne strategien gjelder også for vår virksomhet i Brasil, og vår organisasjon i landet jobber hardt og tydelig for at vi skal bidra til Equinors innsats på området.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.