Busser og lastebiler kan i dag ikke gå på batteri over lengre avstander. Derfor må tungtransporten raskt gå over på biodrivstoff. Dette avgjørende premisset har ikke Dagens Næringsliv fullt ut forstått i sin leder 15. november, der avisen forsvarer regjeringens økning i avgiften på biodrivstoff.

DN påpeker helt riktig at kjøretøy på biodrivstoff også lager støy og sliter på veiene. I en ideell verden skulle vi ha hatt et forslag som samtidig løste alle problemene knyttet til transport. Men nå handler det først og fremst om klimagassene.

Så har avisen rett i at bruk av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko gir dårligere klimaeffekt. DN velger å se vekk fra at bruken av palmeolje stuper i Norge. Fra 2017 til 2018 falt forbruket med 70 prosent, og nedgangen fortsetter.

Personbilene her i landet er på full fart over på batteri. Men tungtransporten står for hele to tredjedeler av transportsektoren, der utslippene skal halveres innen 2030. Med høyere avgift på biodrivstoff kan vi bare glemme å nå dette målet.

Undersøkelse blant NHO Transports medlemsbedrifter viser at veibruksavgift på alt biodrivstoff vil øke totale kostnader for alle norske busselskaper med 270 millioner. Det kan bety kutt i rutetilbudet, høyere billettpriser eller overgang til ren autodiesel. I DNs leder raljerer man over den type problemer og viser til at store private aktører går med store overskudd og har råd til å betale. Det viktige her er noe ganske annet: Hvordan kan vi vri mest mulig bruk av fossilt brennstoff over på biodrivstoff raskest mulig?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.