I DN 14. oktober hevder Rune Hedegart at vern av skog ikke er et klimatiltak. Det gjelder delvis den aller eldste skogen – cirka to prosent av norsk skog – hvor CO2-opptaket er nær den årlige naturlige avgangen.

For det meste av den gjenstående gammelskogen er det nylig påvist at den har samme tilvekst som yngre skog (påvist av seniorforsker Jogeir N. Stokland ved Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio). Gammelskogen fortsetter å binde mye karbon minst 50–100 år forbi vanlig hugstmoden alder (65-120 år).

Nyplantede hugstflater og ungskog har lav karbonbinding de første tiårene, rett og slett fordi den absolutte tilveksten er liten. I klimasammenheng bør andelen av slik skog reduseres og eldre trær med høyere tilvekst økes.

Som Hedegart riktig påpeker har trevirke en positiv klimaeffekt ved å erstatte stål og betong, som produseres med høye utslipp av klimagasser. Men her er et viktig moment at bare en del av hugstkvantumet går til slik erstatning. Resten brennes som bioenergi eller går til ulike typer av kortlivede papirprodukter. Dette utgjør cirka halvparten av CO2-opptaket i den årlige tilveksten, ifølge en ny publikasjon av svensken Peter Holmgren (Holmgren 2020).

Ved ikke å ta ut den årlige tilveksten vinner en dermed det dobbelte av hva som oppnås ved at stål og betong erstattes av trevirke.

Skogbrukets mantra er at klimagass fra bioenergi tas opp igjen av de voksende trærne. Det er bare riktig på lengre sikt, med trær av tilstrekkelig størrelse. Men vi har kort tid på oss. Paris-målet er avhengig av store netto utslippskutt de kommende 10–20 årene.

Nå vil neppe hugststopp bli en realitet, men en økning av hugstkvantumet som antydet i den nye regjeringsplattformen, vil gi økende netto klimautslipp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.